Teisės aktai

Atliekų tvarkymo įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr

Atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/dVZWPQSPfy

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.150891/asr

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B932C244A2B/asr

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 iki 2020-12-31: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.344991/iyAnvgDLQH

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e0b780a9a911e78a4c904b1afa0332

Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62382E378D38/nGZVdWJaVT

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-07: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB1065AAF1D9/asr

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-08-15: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/uZBLcZcRhj

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys
Suvestinė redakcija nuo 2017-12-23: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F22FD1F195/lACBVXDsOL

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E9A98D572BC

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7F42B2C753AB/dPsQyIJMkt

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2019-02-06: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449166/ogQILsnVGI

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/RfQyjRZROf

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302440/asr

Tvarka, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema
Suvestinė redakcija nuo 2019-07-03: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr