Individualūs mokymai, konsultacijos ir auditai

Individualios Gamintojų ir (ar) importuotojų konsultacijos:

 • Individualūs mokymai: GPAIS funkcionalumų, GII registracijos ir GII apskaitos modulių bei teisės aktų reikalavimų pristatymas.
 • Individualios  konsultacijos:
  GPAIS konsultacijos pagal įmonės veiklos specializaciją;
  Pagalba registruojantis GII sąvade; duomenų koregavimas;
  Gaminių ir prekinių vienetų sąrašų sudarymo reikalavimai ir pildymo tvarka;
  Gaminių ir pakuočių apskaita (žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos) reikalavimai ir pildymo tvarka;
  Pagalba sudarant gaminių bei pakuočių apskaitos sistemą įmonėje:  gaminių ir prekinių vienetų sąrašai, apskaitos principai, ataskaitos;
  Pagalba parengiant aplinkosauginius dokumentus (įsakymus, pakuočių ir gaminių apskaitos vidinines tvarkas ir pan.);
  Pagalba pildant Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas (forma FR0523) ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas (forma FR0524).
 • Patikrinimai: pagalba pasirengiant aplinkosauginiams patikrinimams arba po jų.

Individualios Atliekų darytojų konsultacijos:

 • Individualūs mokymai: GPAIS funkcionalumų,  Atliekų darytojo modulio pristatymas bei teisės aktų reikalavimai.
 • Individualios  konsultacijos:
  GPAIS konsultacijos pagal įmonės veiklos specializaciją;
  Atliekų susidarymo vietų registracija; duomenų koregavimas;
  Atliekų susidarymo apskaita (žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos) reikalavimai ir pildymo tvarka;
  Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas/atšaukimas).
  Pagalba sudarant atliekų apskaitos sistemą įmonėje (atliekų indentifikavimas, apskaitos, laikymo bei perdavimo atliekų tvarkytojui principai ir pan.);
  Pagalba parengiant aplinkosauginius dokumentus (įsakymus; atliekų apskaitos vidines tvarkas, šalutinių produktų tvarkas ir pan.).
 • Patikrinimai: pagalba pasirengiant aplinkosauginiams patikrinimams arba po jų.

Individualios Atliekų tvarkytojų konsultacijos:

 • Individualūs mokymai: GPAIS  funkcionalumų, Atliekų tvarkytojo ir darytojo modulių pristatymas bei teisės aktų reikalavimai.
 • Individualios  konsultacijos:
  GPAIS konsultacijos pagal įmonės veiklos specializaciją;
  Atliekų tvarkymo/susidarymo apskaita (žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos) reikalavimai ir pildymo tvarka;
  Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas/atšaukimas);
  Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas (Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo; Naudotojo (rūšiuotojo); Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo);
  Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų rengimas (Garantijos ir draudimo sumos derinimas; Pranešimo ir Judėjimo dokumentai; Tarpvalstybiniai atliekų vežimai supaprastinta tvarka).
 • Patikrinimai: pagalba pasirengiant aplinkosauginiams patikrinimams arba po jų.

Aplinkosauginiai auditai:

 • GPAIS suvestų pakuočių, gaminių bei atliekų duomenų patikrinimas pagal sistemos bei teisės aktų reikalavimus, pastabų bei rekomendacijų pateikimas.