Individualios konsultacijos ir auditai

PROFESIONALIOS GPAIS KONSULTACIJOS IR MOKYMAI:

NAUJIENA:
Nuotolinės GPAIS konsultacijos sistemos naudojimosi klausimais:

 • Greiti ir profesionalūs specialistų atsakymai į užduotus klausimus.
 • Teisės aktų bei Valstybės institucijų išaiškinimai, susiję su pakuočių bei atliekų apskaita.
 • Pagalba sprendžiant problemas, iškilusias dirbant su GPAIS.
 • Nuotolinis GPAIS suvestų duomenų patikrinimas bei pastabų ir rekomendacijų pateikimas.
  Daugiau informacijos: https://www.gpais.lt/naujienos/

Individualios Gamintojų ir (ar) importuotojų konsultacijos:

 • Patikrinimai: pagalba pasirengiant aplinkosauginiams patikrinimams arba po jų.
 • Individualūs mokymai: pilnas GPAIS  GII registracijos ir GII apskaitos modulių pristatymas bei teisės aktų reikalavimai.
 • Individualios  konsultacijos: GPAIS funkcionalumo, aplinkosauginės  bei teisės aktų pagal įmonės veiklos specializaciją.
 • Įmonių registravimas gamintojų ir importuotojų sąvade; duomenų koregavimas.
 • Gaminių bei pakuočių apskaitos sistemų įmonėse sudarymas:  gaminių ir prekinių vienetų sąrašai, apskaitos principai, ataskaitos.
 • Aplinkosauginių dokumentų (įsakymų; pakuočių ir gaminių apskaitos vidinių tvarkų) parengimas.
 • Pagalba pildant Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas (forma FR0523) ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas (forma FR0524).


Individualios Atliekų darytojų konsultacijos:

 • Patikrinimai: pagalba pasirengiant aplinkosauginiams patikrinimams arba po jų.
 • Individualūs mokymai: pilnas GPAIS  Atliekų darytojo modulio pristatymas bei teisės aktų reikalavimai.
 • Individualios  konsultacijos: GPAIS funkcionalumo, aplinkosauginės  bei teisės aktų pagal įmonės veiklos specializaciją.
 • Atliekų susidarymo vietų registracija; duomenų koregavimas.
 • Atliekų apskaitos sistemų įmonėse sudarymas (atliekų indentifikavimas, apskaitos, laikymo bei perdavimo atliekų tvarkytojui principai).
 • Pagalba pildant atliekų vežimo lydraščius.
 • Aplinkosauginių dokumentų (įsakymų; atliekų apskaitos vidinių tvarkų; šalutinių produktų tvarkų) parengimas.


Individualios Atliekų tvarkytojų
konsultacijos:

 • Individualūs mokymai: pilnas GPAIS  Atliekų tvarkytojo ir darytojo modulių pristatymas bei teisės aktų reikalavimai.
 • Individualios  konsultacijos: GPAIS funkcionalumo, aplinkosauginės  bei teisės aktų pagal įmonės veiklos specializaciją.
 • Atliekų tvarkymo/susidarymo apskaita (žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos) reikalavimai ir pildymo tvarka.
 • Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas/atšaukimas).
 • Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas (Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo; Naudotojo (rūšiuotojo); Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo).
 • Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų rengimas (Garantijos ir draudimo sumos derinimas; Pranešimo ir Judėjimo dokumentai; Tarpvalstybiniai atliekų vežimai supaprastinta tvarka).


Aplinkosauginiai auditai:

 • Pilnas įmonių veiklos aplinkosauginis auditas, audito ataskaitos ir rekomendacijų parengimas.
 • GPAIS suvestų pakuočių, gaminių bei atliekų duomenų patikrinimas pagal sistemos bei teisės aktų reikalavimus, pastabų bei rekomendacijų pateikimas. Pagalba taisant/suvedant duomenis į sistemą.


Ingrida Dubauskienė
  – aplinkosaugos magistrė, turinti daugiau kaip 15 metų patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Atliekanti pilnus įmonių aplinkosauginius auditus, padedanti parengti įvairią su pakuočių ir atliekų apskaita susijusią dokumentaciją bei konsultuojanti įvairiais aplinkosauginiais klausimais.  Pirmoji Lietuvoje pradėjusi vesti Vieningos gaminių, pakuočių ir apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams bei padedanti įmonių vidines apskaitos sistemas pritaikyti prie GPAIS reikalavimų.

Užklausimus siųskite el. paštu: info@gpais.lt
Nurodykite įmonę, veiklą, miestą bei paslaugas, kurių pageidaujate ir mes iš karto su Jumis susisieksime ir pateiksime pasiūlymą.