GPAIS pereinamasis laikotarpis baigėsi 2018 m. gruodžio 1 d.

GPAIS pereinamasis laikotarpis baigėsi 2018 m. gruodžio 1 d.

Tvarka, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema
Suvestinė redakcija nuo 2018-10-02: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/LpfKfVBVra
Pakeitimas nuo 2018-12-05: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c89f55a0f86911e880d0fe0db08fac89

Atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/dVZWPQSPfy

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/eLMBFxxMkU

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179369/arxtdfaYIM

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e0b780a9a911e78a4c904b1afa0332

Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62382E378D38/nGZVdWJaVT

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-08-15: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/uZBLcZcRhj

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7F42B2C753AB/dPsQyIJMkt

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

Posted in Naujienos.