Gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaita GPAIS

Seminaro tema skirta: gamintojams ir (ar) importuotojams, vykdantiems gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių) ir pakuočių apskaitą.
Daugiau informacijos, kam privaloma vykdyti apskaitą, pateikiama: 
https://www.gpais.lt/gpais_mokymai/

Vieta:  Gynėjų g. 14, Vilnius

Praktiniai GPAIS funkcionalumo pristatymo mokymai.
Mokymai vyksta nedidelėse grupėse (iki 10 asm.), todėl dėmesys skiriamas  kiekvienam dalyviui. Galite pasiruošti Jums rūpimus individualius klausimus ir problemas.

SEMINARO PROGRAMA:

1. Bendroji dalis:
1.1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
1.2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
2. Gamintojų ir importuotojų sąvadas:
2.1.  Nuo 2019-11-01 ir 2021-01-01 įsigaliojantys naujausi Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių pasikeitimai.
2.2. Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS pagal atskirus srautus (alyvos, transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir pakuotės), registracijos koregavimas bei nutraukimas.
2.3. Pagrindinės sąvokos ir reikalavimai gamintojams ir importuotojams. Dažniausiai daromos klaidos ir jų pasekmės.
3. Privalomi dokumentai: įsakymai ir apskaitos tvarkos.
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)
4. Integracija su GPAIS (informacijos pateikimo būdai).
5. Gaminių sąrašai:

5.1. Nuo 2018-01-01 įsigaliojantys Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai.
5.2. Gaminių sąrašo sudarymo reikalavimai. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
6. Prekinių vienetų sąrašai:
6.1. Nuo 2020-01-01 įsigaliojantys Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai.
6.2. Prekinių vienetų pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Aplinkos ministerijos išaiškinimai. Dažniausiai daromos klaidos ir jų pasekmės.
7. Gaminių ir pakuočių apskaita:
7.1. Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažnaiusiai daromos klaidos ir jų pasekmės.
7.2. Daugkartinių pakuočių apskaita.
7.3. Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS.
7.4. Gaminių ir pakuočių apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
8. Gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai.
8.1. Gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų priėmimas ir atmetimas GPAIS.
9. Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos:

9.1. Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimas per GPAIS (Priemonių, kurioms skirtos lėšos sąrašas; Vykdytos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės; Alyvos gamintojų ir importuotojų kitos lėšos; Atliekų priėmimo vietos; EEĮ atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantui įvykdyti reikalingos Priėmimo vietų (kokybinė užduotis) sąrašas; Atliekų tvarkytojai; Banko garantas ir laidavimas).
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)

10. Mokesčio deklaracijos:
10.1. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos (forma FR0523) ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos (forma FR0524) pildymo pavyzdžiai.
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)

10.2. Deklaracijų formavimas GPAIS.
11. Baudos:

11.1. Juridinio ir fizinio asmens atsakomybė (baudos).
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)

12. Atliekų apskaita:
12.1. Nauji reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams nuo 2018-01-01 dėl atliekų susidarymo apskaitos (kriterijai bei pagrindiniai principai).
13. Patikrinimai:
13.1. Planinių patikrinimų sąrašai;
13.2. Pasirengimas planiniams patikrinimams.
14. Klausimai-atsakymai.

Lektorius:
Ingrida Dubauskienė – aplinkosaugos magistrė, turinti daugiau kaip 15 metų patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Atliekanti pilnus įmonių aplinkosauginius auditus, padedanti parengti įvairią su pakuočių ir atliekų apskaita susijusią dokumentaciją bei konsultuojanti įvairiais aplinkosauginiais klausimais.  Pirmoji Lietuvoje pradėjusi vesti Vieningos gaminių, pakuočių ir apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams bei padedanti įmonių vidines apskaitos sistemas pritaikyti prie GPAIS reikalavimų.

Dienotvarkė:
Registracijos laikas: 9:45-10:00 val.

Seminaro pradžia: 10:00 val.
Kavos pertraukėlė: 12:00-12:15 val.
Seminaro pabaiga: 14:30 val.
Trukmė: 6 akad. val.

Kaina: 109 EUR (be PVM)

Į seminaro kainą įskaičiuota: kava, užkandžiai, rašymo priemonės, metodinė medžiaga (el.variantas).
Kiekvienas dalyvis gaus dalyvavimą seminare patvirtinantį pažymėjimą.

Papildoma informacija:
Norėdami registruotis į seminarus užpildykite žemiau esančią registracijos anketą.
Gavę jūsų registracijos informaciją, elektroniniu paštu atsiųsime sąskaitą išankstiniam apmokėjimui (tik patekusiems į grupes).
Dalyvio registracija patvirtinama tik gavus apmokėjimą.
Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. Vietoje užsiregistravusio dalyvio gali dalyvauti kitas asmuo. Nepatekusius į grupes informuosime apie atsilaisvinusias vietas arba papildomai paskelbtas mokymų datas. Patikslinta mokomoji medžiaga bei detalesnė informacija apie mokymus su patvirtinimu atsiunčiama likus 2-3 dienoms iki seminaro.