Aplinkos ministerijos pranešimas GPAIS naudotojams

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73) 3 punktu,  skelbiama informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis:

GPAIS veiklos sutrikimas ir kita GPAIS techninė kliūtis Priežastis Sutrikimo ar techninės kliūties atsiradimo (nustatymo) data Planuojama/aktuali sutrikimo ar techninės kliūties pašalinimo data
Įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01
Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs aukščiau paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo naudodami laikinąsias Tvarkos kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

Posted in Naujienos.