Itegracija su GPAIS

Siūlome GPAIS integratorių, skirtą automatizuotai pateikti duomenis iš verslo valdymo sistemų (VVS) ar Excel bylų į GPAIS pagal visus reikalavimus. Teikiame individualių įmonių VVS ir GPAIS integravimo konsultacijas.

Informacija apie integracijas su GPAIS:

El. paštas: integracijos@gpais.lt

Grupiniai GPAIS mokymai

Mokymai vedami trimis temomis: 1) Gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaita GPAIS; 2) Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS; 3) Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS.

Individualios konsultacijos, mokymai bei auditai

Individualūs mokymai ir konsultacijos įmonėse; veiklos aplinkosauginis auditas bei adaptacija su GPAIS.

Informacija apie mokymus teikiama:

El. paštas: info@gpais.lt

Informacija apie individualias konsultacijas ir auditus teikiama:

El. paštas: info@gpais.lt